Stem mee over jouw arbeidsvoorwaarden bij MEDIQ

Jij beslist: stem over jouw cao 

Het zal je misschien niet ontgaan zijn: er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao MEDIQ. Het resultaat moet alleen nog door jullie bekrachtigd worden. Dan pas is er echt een nieuwe cao. Dus maak gebruik van je stemrecht en Stem! 

Waarover stem je? 

Je stemt over het onderhandelingsakkoord dat we eerder met jullie hebben gedeeld. De afspraken van het akkoord kun je hier nalezen maar ook vinden op jullie intranet. Daarnaast kun je ook via onze site van AVV het resultaat nalezen en je mening delen. Op deze website vind je nog veel meer informatie over jouw cao. Dit geldt zowel voor leden als ook voor niet-leden, want bij AVV mogen alle medewerkers stemmen.   • Een cao met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 
  • Een loonsverhoging per 1 januari 2022 van 1,5%  
  • Een loonsverhoging per 1 mei 2022 van 3%. 
  • Een loonsverhoging per 1 mei 2023 van 3% 
  • Er wordt een werkgroep opgestart om aan de slag te gaan met een ander beoordeling- en beloningssysteem. Uiterlijk september 2022 dient hier een uitkomst van te zijn zodat het met ingang van januari 2023 van kracht kan gaan. In dit nieuwe systeem komt de performance paragraaf te vervallen. Ook wordt de afstand tussen de schaal minima en schaal maxima verkleind in lijn met de markt. 
  • Er komt ook een werkgroep voor onderzoek wat betreft duurzame inzetbaarheid mede in relatie tot roosters en de werkdruk. We onderzoeken ook wat mogelijk is in de laatste jaren voor het pensioen wat betreft belasting en belastbaarheid (bijvoorbeeld generatiepact en RVU). Ook hierbij is de deadline september 2022. 
  • Werknemers vanaf 18 jaar worden ingeschaald op het vak volwassen loon (21 jaar).  

Nu er een onderhandelingsresultaat ligt, is het aan jullie om je stem uit te brengen: jij beslist!

Val je onder de cao MEDIQ, dan kan je hieronder stemmen. Je stemt dan voor of tegen het bereikte akkoord. Heb je geen mening, dan stem je neutraal. 

Je kan op verschillende manieren stemmen: 

Heb je een mailadres van het werk dat eindigt op: 

dan kan je deze gebruiken om je stem te bekrachtigen.  

Op jouw werkmailadres krijg je van ons een reactie met daarin een bevestigingslink. Pas als jij jouw stem daar bevestigt, telt deze mee. 

Heb je géén werkmailadres, dan kan je toch stemmen. Dat kan als volgt:  

  • Je logt met je telefoon, computer of tablet in op het WiFi-netwerk van MEDIQ.  
  • Als je ingelogd bent, open je de stempagina en breng je je stem uit.  
  • Je stem telt pas mee wanneer je deze bevestigt door te klikken op de bevestigingsmail die je op jouw mailadres hebt ontvangen.  

In alle gevallen geldt dat je slechts één keer kan stemmen.  

Val je niet onder de cao, bijvoorbeeld omdat je uitzendkracht/inlener bent, dan mag je niet stemmen.   

Jouw stem en gegevens worden nooit gedeeld met je werkgever.   

De stemming staat open tot en met 12 april a.s. 

Heb je nog vragen over de stemprocedure of het resultaat, neem dan contact met ons op via stemming@avv.nu of bel 070-4442140